Υπηρεσίες σχεδιασμού & εγκατάστασης

Το έμπειρο και καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό της «ΑΝΤΡΙΤΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΒΕΕ», το οποίο απαρτίζεται από έμπειρους γεωπόνους, έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επίσκεψη στο χωράφι στο οποίο πρόκειται να γίνει το project/η καλλιέργεια και έπειτα, να κάνει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό του αρδευτικού δικτύου και των κυρίως πρωτευόντων σωλήνων μεταφοράς νερού από τη πηγή του νερού έως το χωράφι.

Επιπλέον, το έμπειρο και καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό της ΑΝΤΡΙΤΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΒΕΕ έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει οποιοδήποτε αγωγό νερού και να διαθέτει τους αρδευτικούς σωλήνες στάγδην άρδευσης και το σύνολο των εξαρτημάτων της συνδεσμολογίας τους για τη πραγματοποίηση και ολοκλήρωση οποιουδήποτε αρδευτικού έργου.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα μεγάλα αρδευτικά δίκτυα, το έμπειρο και καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό της ΑΝΤΡΙΤΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΒΕΕ έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει την εγκατάσταση οποιουδήποτε project/καλλιέργειας και μετά το πέρας του/της, να παρέχει λύσεις για οποιαδήποτε προβλήματα, να παρέχει ποικίλα προγράμματα άρδευσης των καλλιεργειών καθώς και ποικίλα προγράμματα λίπανσης μέσω των σωλήνων στάγδην άρδευσης.